S odvahou

S odvahou

Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas. (Židům 4,16)

Když se modlíme, máme k Bohu přicházet jako věřící, a ne jako žebráci. Pamatuj, že podle dnešního verše můžeš k trůnu milosti přijít s důvěrou (viz Židům 4,16). Ne jako žebrák, ale s odvahu; ne agresivně, ale směle.

Nezapomeň zůstat vyvážený. Buď uctivý, ale buď také odvážný. Přicházej k Bohu s důvěrou. Věř, že se mu tvé modlitby líbí a je ochoten odpovědět na každou prosbu, která je v souladu s jeho vůlí.

Jako věřící bychom měli znát Boží slovo, které vyjadřuje jeho vůli. Čím víc budeme studovat Písmo, tím víc důvěry bude v našich prosbách.

Když směle přicházíme k trůnu Boží milosti, modlíme se ve víře v souladu s jeho Slovem a ve jménu jeho Syna Ježíše Krista, můžeme vědět, že jsme dostali to, o co jsme prosili. Není to proto, že bychom byli dokonalí nebo si něco zasloužili, protože Bůh nám nic nedluží. Je to proto, že nás miluje a chce nám dát to, co v životě potřebujeme.


Ježíš nám svou prolitou krví vydobyl slavné dědictví. Jako spoludědicové s ním se můžeme směle modlit. 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon