Síla radosti

Síla radosti

Radujte se v Pánu vždycky, znovu řeknu: radujte se! (Filipským 4,4)

Jedním z nejlepších pokynů, které nám Bůh ve svém Slově dává, je, abychom byli naplněni radostí a radovali se. Jaká úžasná představa! Pokud tento pokyn následujeme, děláme Bohu radost a zároveň z toho máme fyzický, emocionální i duchovní prospěch.

Apoštol Pavel pod inspirací Ducha svatého Filipským dvakrát řekl, aby se radovali. Pokaždé, když nám Pán dvakrát řekne, abychom něco udělali, bylo by moudré zpozornět a věnovat bedlivou pozornost tomu, co říká.

Když lidé slyší, že by se měli radovat, často říkají: „To zní hezky, ale jak to mám udělat?“ Rádi by se radovali, ale nevědí jak! Když byli Pavel a Silas zbiti, uvrženi do vězení a nohy jim sevřeli do klád, radovali se prostým zpíváním chvály Bohu. Navzdory okolnostem se rozhodli radovat. Dívali se na věci, kterým věřili, a nejenom na to, co viděli.

Stejná moc, která otevřela dveře vězení a zlomila pouta Pavla, Silase a těch, kteří byli uvězněni s nimi, je dnes k dispozici tobě. Bez ohledu na to, s čím se potýkáš, co o tobě říkají tví spolupracovníci nebo jak moc tě tvé děti přivádějí k šílenství, dopřej si uprostřed toho chaosu chvilku, aby ses radoval. Pomůže ti to!


Radost není něco, co přijde náhodou. Je to vědomé rozhodnutí, kdy si řekneš: Dnes budu chválit Boha bez ohledu na všechny okolnosti.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon