Skutky proti milosti

Skutky proti milosti

… i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem – milostí jste zachráněni… (Efezským 2,5)

Často jsme frustrovaní, protože se snažíme žít na základě svých skutků. Bůh nás ale stvořil tak, abychom žili z jeho milosti. Čím víc se snažíme sami najít řešení svých problémů, tím jsme zmatenější, zklamanější a frustrovanější.

Když se dostaneš do obtížné situace, zastav se a řekni: „Pane, dej mi prosím svou milost (sílu a schopnosti)!“ Pak věř, že Bůh tvou modlitbu slyšel, vyslyší tě a situaci vyřeší.

Víra je kanál, jímž Boží milost přijímáme. Pokud se snažíme dělat věci vlastní silou a nejsme otevřeni přijímat Boží milost, pak bez ohledu na to, jak velkou víru si myslíme, že máme, nedostaneme to, o co Boha prosíme.

Máme důvěřovat Bohu a spoléhat na jeho milost. On je nám nablízku a ví, čemu v každé životní situaci čelíme. Pokud mu budeme důvěřovat a dovolíme mu jednat, vyřeší vše k našemu dobru.


Pamatuj, že nad svým nepřítelem nezvítězíš silou ani mocí, ale Božím Duchem.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon