Slaď se s Božím postojem

Slaď se s Božím postojem

… obnovovat se duchem své mysli… (Efezským 4,23)

Bůh chce, abychom si za všech okolností udrželi dobrý postoj, a to ze dvou důvodů. Zaprvé je tím oslaven a druzí jsou povzbuzeni, aby smýšleli pozitivně navzdory těžkostem. Zadruhé mu tím umožňujeme, aby mohl jednat v našem životě a mohl nám přinést pomoc a vysvobození z našich bojů.

Pokud nepočítáme s Boží milostí, je obtížné si udržet dobrý postoj. Ježíš řekl, že bez něj nemůžeme činit nic (viz Jan 15,5), v něm ale můžeme všechno (viz Filipským 4,13). Nečekej, až budeš v pokušení zaujmout špatný postoj. Raději se každý den modli, abys bez ohledu na to, co ti přijde do cesty, byl schopen si udržet postoj dobrý. Vždy budeme čelit pokušení, můžeme se ale modlit, abychom mu nepodlehli.

Dobrý postoj je jednou z našich největších výhod. Umožňuje nám mít naději bez ohledu na to, co se v našem životě děje.


Pros Boha, aby tvůj postoj byl v každém okamžiku plně pod kontrolou Ducha svatého!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon