Slovo moudrosti

Slovo moudrosti

Neboť jednomu je skrze Ducha dáváno slovo moudrosti… (1. Korintským 12,8)

V Prvním listu Korintským 1,30 čteme, že se nám Ježíš stal moudrostí od Boha. A autor knihy Přísloví nás opakovaně nabádá, abychom hledali moudrost a udělali vše, co je v našich silách, abychom ji získali. Moudrost je k dispozici všem lidem; „slovo moudrosti“ však je druh moudrosti, který je odlišný od toho, co může získat každý člověk.

Veškerá moudrost je od Boha. Mnohé moudrosti se lze naučit ze zkušenosti a získat ji prostřednictvím rozumu. To však není slovo moudrosti, o němž mluví dnešní verš. Slovo moudrosti je forma duchovního vedení. Způsobuje, že se člověk od Ducha svatého nadpřirozeně dozví, jak zvládnout určitý problém neobyčejně moudrým způsobem, takovým, jaký přesahuje přirozené zkušenosti nebo vědomosti a je v souladu s Božím záměrem.

Tento dar často používáme, aniž bychom si toho byli vědomi. Můžeme říct něco, co se nám zdá úplně obyčejné, pro posluchače to ale může být mocným slovem moudrosti do jejich situace.

Já jsem dostala slova moudrosti třeba od dětí, o kterých jsem přesvědčena, že neměly ponětí, co říkaly. Duch svatý se snažil získat mou pozornost a používal si nástroje, o nichž jsem věděla, že skrze ně mluví on sám. Žádej a očekávej Boží vedení pomocí slova moudrosti.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Hledej moudrost, protože slovo moudrosti vyslovené ve správný okamžik může změnit průběh celého života.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon