Smýšlej Božím způsobem

Smýšlej Božím způsobem

Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje. (Izajáš 26,3)

Ježíš měl nepřetržité společenství se svým nebeským Otcem, protože byl zaměřen na Boha. Plné společenství s někým můžeš mít pouze tehdy, když je tvá mysl zaměřena na tuto osobu. To je lekce, kterou se jako věřící potřebujeme naučit. Abychom mohli žít v úzkém vztahu s Bohem, je důležité, abychom přemýšleli jeho způsobem.

Je nesmírně povznášející přemýšlet o Boží dobrotě a o všech úžasných věcech, které Bůh koná. Pokud chceš žít ve vítězství, udělej si čas a pravidelně rozjímej o nepřekonatelné Boží velkoleposti. Vzdávat díky Bohu a být si vědom jeho dobroty jsou dva jisté způsoby, jak si začít užívat život.

Ježíš řekl, že Duch svatý nás přivede do blízkého společenství s Bohem (viz Jan 16,7). Pokud se rozhodneš přemýšlet o Bohu, stavíš ho do popředí svého života a můžeš se začít radovat ze společenství s ním. To do tvého každodenního života přinese radost, pokoj a vítězství.


Bůh je stále s námi, je ale důležité, abychom o něm přemýšleli a byli si vědomi

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon