Soulad v manželství

Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mé jméno, tam jsem já uprostřed nich. Matouš 18,20

Bible říká, že v souladu je veliká moc. To platí obzvláště v manželství. Můj manžel Dave a já máme tak odlišné charaktery, jak jen to jde. Přesto nás však Bůh stále více spojuje. Každým dnem jsme si podobnější, a dokonce začínáme toužit po stejných věcech. Stále jsme dvě různé osobnosti, vidíme však, jak Bůh naše rozdíly používá k dosažení svých záměrů.

Pokud chceme, aby v našem manželství a modlitebním životě byla moc, pak mezi námi musí vládnout soulad. Důležitou otázkou je, jak můžeme manželství plné neshod uvést do souladu. Klíčem je, aby obě strany přestaly trvat na svém. Sobectví je nezralá zaměřenost na sebe sama. Je důležité, abychom soustředili pozornost na potřeby druhého, byli dostatečně pokorní a o tyto potřeby se postarali.

Když se nám toto podaří, budeme moci žít v souladu před Pánem a budeme spojeni v Jeho jménu. Pak bude Bůh sám uprostřed nás. Rozhodněme se tedy již dnes, že budeme žít v manželském souladu a budeme usilovat o souhlas a jednotu před Pánem.

Modlitba

„Bože, chci zakusit moc jednoty v manželství. Pomoz nám nebýt sobečtí, abychom se mohli efektivně sjednotit ve Tvém jménu.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon