Společenství: Tajné místo

Společenství: Tajné místo

I když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem – milostí jste zachráněni… (Efezským 2,5)

Společenství s Bohem přináší život. Obnovuje nás a nabíjí naše baterie. Spojení a společenství s Bohem nás posiluje a dává nám sílu odolat útokům nepřítele našich duší (viz Efezským 6,10–11).

Když trávíme čas ve společenství s Bohem, jsme na tajném místě, kde jsme chráněni před nepřítelem. Ti, kdo na tomto místě bydlí, budou v bezpečí před všemi nepřáteli: „Ten, kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího, přečká noc ve stínu Všemohoucího.“ (Žalm 91,1)

Věřím, že tímto tajným místem je Boží přítomnost. Když jsme v přítomnosti Boha a trávíme s ním čas, budeme prožívat jeho pokoj. Satan prostě neví, co dělat s věřícím, který zůstává stabilní bez ohledu na to, v jakých okolnostech se nachází. Někdy to není snadné, ale sílu zůstat pevní čerpáme ze společenství s Bohem prostřednictvím jeho Ducha.

Společenství s Bohem vyžaduje čas, je to však čas dobře strávený. Učiní tě silným, takže tě nečekané výzvy nebudou moct zničit. Přísloví 18,14 říká: „Duch člověka vydrží jeho nemoc, ale kdo unese ubitého ducha?“ Nečekej, až budeš mít problémy, aby ses stal silným; buď silný hned od začátku!


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Bez ohledu na to, čemu právě teď v životě čelíš, v Kristu máš vítězství!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon