Spoléhej na něj

Spoléhej na něj

… neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým… (Koloským 1,4)

Bůh chce, abychom na něj zcela spoléhali a naslouchali jeho hlasu pečlivěji než všem ostatním. V tom je skutečná podstata víry. Víra v Ježíše Krista znamená, že se o Krista plně opřeme.

Můžeme na spolehnout, že Bůh se postará, abychom neopustili jeho vůli. Jsem ráda, že to tak je, protože snažit se plnit Boží vůli vlastní silou je příliš obtížné! Neznám ani jednoho člověka, který by mohl upřímně říct, že stoprocentně ví, co má každý den dělat.

Můžeme udělat vše, co je v našich silách, abychom se rozhodovali správně. Jak si ale můžeme být jistí, že se nemýlíme? Ve skutečnosti mnoho věcí nevíme, proto potřebujeme důvěřovat Bohu, že nás udrží ve své vůli, narovná všechny křivé stezky, udrží nás na úzké cestě, která vede k životu, a mimo širokou cestu, která vede do záhuby (viz Matouš 7,13).

Proto se můžeš modlit: „Bože, ať se v mém životě stane tvá vůle.“ Některé věci týkající se Boží vůle pro můj život se mi podařilo pochopit. Úplně všechno však nevím, proto chci zůstat v pokoji, důvěřovat Bohu, vydat se mu a modlit se, aby se jeho vůle děla ve mně a skrze mě.

Někdy si myslíme, že oporu potřebují jen slabí nebo křehcí lidé. Já jsem se však naučila, že opírat se o Boha je velmi prospěšné.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Opři se zcela o Boha.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon