Správná slova vyvěrají ze správných myšlenek

I jazyk je oheň, svět nepravosti; jazyk je mezi našimi údy ten, který poskvrňuje celé tělo, zapaluje běh našeho života a sám je zapalován Gehennou. Jakub 3,6

Negativní slova vyvěrají z negativních myšlenek. Představme si, že se zaměstnanec doslechne, že v jeho firmě se zřejmě bude propouštět. Okamžitě ho napadne: Jakmile se věci začnou dařit, stane se něco nepříjemného. A pak prohlásí: „Zřejmě přijdu o práci.“

Mé myšlenky bývaly negativní a v důsledku toho byla negativní i má slova. To mělo špatný vliv na můj život. Nakonec jsem se rozhodla, že se změním a přestanu mluvit negativně. Za nějakou dobu jsem ale zjistila, že potřebuji hlubší změnu. Vyhýbat se negativnímu mluvení nestačilo, musela jsem začít pracovat na pozitivním myšlení!

Naše myšlenky, pozitivní i negativní, určují naše slova. A slova zase mají rozhodující vliv na naši budoucnost. Pokud vyznáváme špatné věci, je to, jako kdybychom ve svém životě zakládali požár (viz Jakub 3,6).

Je nutné, abychom tento požár uhasili dříve, než vzplane. Toho docílíme pozitivním vyznáním. Podmínkou správných slov jsou správné myšlenky. Nechme se naplňovat Duchem svatým a Božím slovem. Dovolme Božímu Duchu, aby nás prostoupil a uvedl do životního stylu pozitivního mluvení.

Modlitba

„Bože, toužím mluvit pozitivně. Dej, aby má slova vycházela z Tvého Slova a přinášela život. Zvu Tě do svého myšlení. Chci mít proměněnou mysl. Přijímám mysl Kristovu, abych Tě mohl ctít slovy svých úst.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon