Stále víc milosti

Stále víc milosti

Ještě větší je však milost, kterou dává. Proto Písmo praví: „Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.“ (Jakub 4,6)

Všechny lidské bytosti mají hříšné sklony, Jakub nás ale učí, že Bůh nám dává stále větší milost, abychom těmto sklonům nemuseli vyhovět.

Většinu svého křesťanského života jsem strávila snahou překonat své špatné motivy a záměry. Ale všechny mé snahy vyústily jen ve velké zklamání. Musela jsem se pokořit a pochopit, že Bůh dává svou milost pokorným, nikoli pyšným. Pomáhá těm, kteří jsou natolik pokorní, aby o ni požádali.

Jako lidé máme vlastní představy o tom, co dokážeme, často si ale o sobě myslíme víc, než bychom měli. Měli bychom být skromní a vědět, že bez Boha nic nedokážeme.

Pokud si plánuješ vlastní cestu a snažíš se dosáhnout věcí vlastní silou, pak prožiješ zklamání. Pravděpodobně sis už někdy pomyslel: Ať dělám, co dělám, vypadá to, že nic nefunguje! Nic nebude fungovat, dokud se nenaučíš důvěřovat Boží milosti.

Uvolni se. Dovol Bohu, aby byl Bohem. Nebuď na sebe tak tvrdý. Změna je proces, který tě postupně přibližuje k Bohu. Jsi na cestě, tak si ji užij.


Pokud chceš být svobodný, musíš být ochoten vyměnit lidské úsilí za důvěru v Boha.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon