Staňme se Božími mluvčími

Staňme se Božími mluvčími

Neboť kdo chce milovat život a vidět dobré dny, ať zdržuje jazyk od zlého a rty od lstivých slov. 1. Petr 3,10

Pokud opravdu porozumíte, jakou sílu mají vaše slova, změní to běh celého vašeho života! Vaše ústa jsou mocným nástrojem buď pro Boha, nebo pro nepřítele. Jinými slovy, buď budou vaše slova pozitivní, povzbuzující a budete svými ústy prohlašovat nové věci, nebo budou vaše slova působit naopak negativně, budou přinášet temnotu a zoufalství.

Věřím, že se nikdo z nás netouží stát mluvčím nepřítele. Pravdou však je, že ústa můžeme používat buď pro žehnání, nebo pro šíření zkázy, nejen v našich životech, ale i v životech ostatních lidí. Sama jsem to prožila. V určité době byla většina věcí, o kterých jsem mluvila, negativních.

Duch svatý mne však naučil, jak používat tvůrčí moc Božího slova. Naučila jsem se, jak promlouvat k horám, spíše než abych o nich mluvila. Chci tím říct, že jsem se naučila pravdu Božího slova aplikovat do své situace. Za čas jsem pak zakoušela pozitivní a trvalé výsledky.

Ústa jsou jako tužka a srdce jako papír. Pokud něco stále opakujete, zakoření se to ve vašem nitru a stane se to vaší součástí. Už se o to nemusíte snažit, je to ve vás.

Vím, že je mnohem lepší být mluvčím Boha než nepřítele. Toužím hlásat Jeho pravdu a v životě se radovat.

Petr 3,10 nás učí, že ten, kdo chce milovat život a vidět dobré dny, ať zdržuje jazyk od zlého a rty od lstivých slov.

Chcete milovat svůj život? Pak prohlašujte svými ústy Boží věci nad svým životem!


Můžete se začít modlit

„Pane, vím, že má ústa jsou mocným nástrojem, který je možné použít pro Tebe nebo pro nepřítele. Nyní svá ústa vydávám Tobě. Ukaž mi, jak mohu promlouvat pravdu do svého života a do života ostatních lidí.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon