Stojí to za to?

Stojí to za to?

Proto milujte pravdu a pokoj. Zacharjáš 8,19

Bůh si velmi přeje, aby tvůj život byl plný pokoje. Čím blíž jsi k Pánu, tím víc na něm budeš závislý a tím větší pokoj budeš prožívat.

Žádná pozice nebo majetek ti nedokážou vynahradit vnitřní pokoj. Peníze, postavení, popularita – nic z toho nemá smysl, pokud nemáš pokoj. Hodnota pokoje je prostě neocenitelná.

Mnoho lidí promrhává život ve snaze vyšplhat se po žebříku úspěchu, ale pokaždé, když se dostanou o jednu příčku výš, ztratí ještě víc pokoje, radosti a času, který by mohli věnovat své rodině. Celý jejich život je pohlcen tlakem a stresem, protože se snaží udržet si to, co tak pracně získali. Pravdou ale je, že nebudeme-li mít opravdový pokoj, nemůžeme být skutečně úspěšní.

Někteří dokonce pracují v několika zaměstnáních, aby získali to, o čem je svět přesvědčuje, že to prostě musejí mít, aby mohli být šťastní. Jenže když ty věci nakonec získají, přesto stále nemají pokoj.

Ve čtrnácté kapitole listu Římanům čteme, že „Boží království není pokrm a nápoj“, tedy něco, co se se dá koupit za peníze nebo získat na základě postavení ve světě, ale „spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém“ (viz Římanům 14,17). Boží království spočívá v tom, že víme, kdo jsme v Kristu, a prožíváme „Boží pokoj, který převyšuje každé chápání“ (viz Filipským 4,7).


Bůh se chce štědře postarat o tvé potřeby a učinit tě požehnáním pro druhé. Nikdy nepochybuj o tom, že ti chce požehnat, zároveň se ale nesnaž získat nic, co by tě okrádalo o pokoj.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon