Stůj pevně

Stůj pevně

V činění dobra neochabujme; nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. (Galatským 6,9)

V dnešním verši z listu Galatským 6,9 najdeme výrazy ochabnout a zemdlít, což jinými slovy znamená vzdát se ve své mysli. Duch svatý nás povzbuzuje, abychom se nevzdávali ve své mysli, protože pokud vydržíme, budeme nakonec sklízet dobré věci.

Pomysli na Ježíše. Ihned poté, co byl pokřtěn a naplněn Duchem svatým, byl veden na poušť, aby byl pokoušen ďáblem. Nestěžoval si a nestal se malomyslným a sklíčeným. Nepřemýšlel ani nemluvil negativně. Nebyl zmatený a nezačal se zabývat tím, proč se to muselo stát. Vítězně prošel každým pokušením (viz Lukáš 4,1–13).

Dokážeš si představit, jak se Ježíš prochází po zemi a mluví se svými učedníky o tom, jak těžké to bylo? Umíš si ho představit, jak diskutuje o tom, jak obtížný bude kříž, nebo jak se obává věcí, které má před sebou, nebo jak je frustrující nemít střechu nad hlavou ani postel, v níž by mohl v noci spát?

Ježíš čerpal sílu od svého nebeského Otce a žil ve vítězství. My máme jeho Ducha, který v nás přebývá, a tudíž máme k dispozici sílu, abychom mohli vítězně projít vším, čemu čelíme.


Své životní situace můžeš řešit stejně jako Ježíš. Připrav se na ně tím, že si osvojíš mentalitu vítězství, místo toho, abys žil s mentalitou, která se chce vzdát.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon