Ať se tvé svědomí stane tvým průvodcem

Ať se tvé svědomí stane tvým průvodcem

Modlete se za nás, neboť jsme přesvědčeni, že máme dobré svědomí, když si ve všem chceme počínat správně. (Židům 13,18)

Bůh nám dal svědomí, abychom se mohli vyhýbat problémům. Pokud však budeme své svědomí příliš dlouho ignorovat, přestaneme cítit Boží usvědčení, když se proviníme nějakým hříchem. Když lidé ignorují svůj přirozený smysl pro dobro a zlo, stávají se zatvrzelými. To se může týkat i znovuzrozených křesťanů. Čím zatvrzelejšími se lidé stávají, tím obtížnější pro ně je slyšet Boží hlas. Jejich svědomí nefunguje tak, jak ho Bůh stvořil.

Svědomí je práce ducha, a funguje jako vnitřní kontrola našeho chování. Ukazuje nám, kdy je něco správné nebo špatné. Pochopení Bohem daných standardů a pokynů činí naše svědomí citlivějším a vnímavějším.

Boží slovo probouzí naše svědomí ze stavu podobného kómatu. Lidé, kteří nejsou křesťané, možná vědí, kdy dělají něco špatného. Necítí ale usvědčení jako ti, kdo se znovu narodili, jsou naplněni Duchem svatým a každý den se tráví čas ve společenství s Bohem.

Čím více času trávíme v Boží přítomnosti, tím citlivějšími se stáváme na věci, které neodrážejí Boží srdce. Když se chováme bezbožně, rychle cítíme, že nejednáme v souladu s tím, jak by Ježíš chtěl, abychom se v té situaci chovali.

Pokud naplníme svou mysl Božím slovem a pak prostě posloucháme své svědomí, budeme mít skvělý život.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nechť se tvé svědomí stane tvým průvodcem.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon