Svoboda létat

Svoboda létat

Duch Panovníka Hospodina je na mně, protože mne Hospodin pomazal. Poslal mne přinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajatcům propuštění a vězňům otevření žaláře. (Izajáš 61,1)

Láska dává lidem jak kořeny, tak i křídla. Poskytuje pocit sounáležitosti (kořeny) a pocit svobody (křídla). Láska se nesnaží druhé ovládat nebo jimi manipulovat.

Ježíš řekl, že ho Bůh poslal, aby vyhlásil svobodu. Právě to máme dělat i my jako věřící – nemáme se snažit mít lidi pod kontrolou, máme je osvobozovat, aby naplnili Boží vůli pro svůj život.

Už jsi někdy viděl děti, které jsou tlačeny k tomu, aby dělaly věci, které dělat nechtějí, jen proto, aby naplnily neuskutečněné touhy svých rodičů? Už jsi někdy viděl člověka, který nezdravě přilne ke svým novým přátelům a citově je dusí, protože se bojí, že je ztratí? Oba tyto příklady druhé svazují, místo aby jim dávaly svobodu.

Takhle pravá láska nefunguje. Láska se nesnaží získat osobní uspokojení na úkor druhých. Láska bude vždy prosazovat svobodu. Když milujeme Boha a druhé, s radostí druhým umožníme, aby následovali Boží plán, ne náš, a poznali, kým mohou být a co mohou vykonat v Kristu Ježíši.


Pták v kleci nemůže létat! Ty ale vyhlas svobodu. Dej druhým volnost, a uvidíš, co dokážou.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon