Svoboda Myslet Pozitivně

Vždyť jak v duchu uvažuje, takový opravdu je. Přísloví 23,7

Písmo nás učí, jak je důležité pěstovat zdravé a pozitivní myšlenky o nás samých. Nemůžete milovat život a neustále se zabývat negativními myšlenkami. Pokud s tím máte problém, chci vás povzbudit k proměně způsobu myšlení. Zjistila jsem, že nejlepší cestou k pozitivnímu myšlení je poprosit Boha o pomoc – a trvale Ho o ni žádat.

Pokud chceme být svobodní od negativismu, je nejnáročnějším krokem přiznat si problém a prosit o Boží pomoc. Pokud to učiníme, můžeme zvítězit. Vždyť Bible říká, že jsme v Kristu novým stvořením (viz 2. Korintským 5,17).

Mnoho lidí se bojí doufat v dobro, protože prožili mnohá zklamání. Jejich filozofií je: „Pokud nebudu očekávat nic dobrého, nebudu zklamán, když se má očekávání nesplní.“

Sama jsem přemýšlela podobným způsobem. Tolikrát jsem prožila zklamání, že jsem se neodvažovala být pozitivní. Když jsem začala studovat Boží slovo a důvěřovat Bohu, že mě promění, uvědomila jsem si, že negativní myšlenky v mém životě již nemají místo.

V každé situaci potřebujeme přemýšlet pozitivně. Pokud máte těžkosti, očekávejte, že Bůh situaci použije pro vaše dobro. Jako křesťané musíme bojovat za naše myšlenky, ty totiž nebudou vždy automaticky v souladu s Božím plánem.

Chci vás povzbudit, abyste věnovali pečlivou pozornost Božímu slovu a porovnávali s ním své myšlení. Dovolte Bohu, aby vaše myšlenky sladil se svými. Pokud se Mu podařilo udělat pozitivní osobu ze mne, podaří se Mu to i ve vašem případě.


Můžete se začít modlit

„Bože, přiznávám, že bojuji s negativním myšlením a potřebuji Tvou pomoc. Slaď mé myšlení se svým slovem. V každé situaci mi připomínej, že vše obracíš k dobrému.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon