Svobodné srdce

Svobodné srdce

A odpusť nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Matouš 6,12

Ježíš často mluvil o tom, jak důležité je odpouštět druhým. Máme-li žít v úzkém vztahu s Bohem, je důležité, abychom byli rychlí v odpouštění. Čím rychleji odpustíme, tím snazší pro nás bude žít v pokoji. Díky tomu se budeme moct vypořádat s problémem dřív, než se zakoření v našich emocích. Když dovolíme hořkosti zapustit hluboké a silné kořeny, bude pak mnohem obtížnější se jí zbavit.

Pokud k někomu chováme zášť, ve skutečnosti neubližujeme jemu, ale jenom sami sobě. Když si chováme neodpuštění vůči druhým lidem, je to nezmění, nás ale ano. Takový postoj nás činí nevrlými, zahořklými a nešťastnými lidmi, s jakými je těžké vycházet. Přemýšlej o tom takto: Když vůči někomu chováš zášť, je to ve skutečnosti tak, že zášť drží v zajetí tebe.

Neodpuštění je satanův zákeřný způsob, jak nás držet v otroctví. On chce, abychom si mysleli, že si tím vyrovnáváme účty a chráníme se tak před novým zraněním. Nic z toho ale není pravda. Neodpuštění v nás zanechává stále hlubší rány a brání nám přiblížit se k Bohu.

Pokud ti někdo ublížil a ty kvůli tomu vůči němu chováš zášť, doporučuji ti, abys prosil Boha o milost odpustit mu. Rozhodni se, že od této chvíle budeš udržovat své srdce čisté od takových negativních, destruktivních emocí.


Dobré emocionální zdraví můžeš mít jen tehdy, když se zbavíš veškeré hořkosti a neodpuštění.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon