Tři nejúčinnější zbraně

Neboť ačkoli žijeme v těle, nebojujeme podle těla. 2. Korintským 10,3

Svou pečlivě vybranou a vychytralou strategií se satan snaží bojovat proti nám a vnutit nám mentalitu porážky. Bůh nám ale daroval duchovní zbraně, které můžeme používat v boji proti němu. Následují tři hlavní duchovní zbraně, které můžete používat v boji proti nepříteli:

  1. Boží slovo: Přijímáme jej skrze kázání, učení, čtení a osobní studium Bible. Pokračujte ve studiu slova, dokud se ve vás nestane zjevením a inspirací Ducha svatého.
  2. Chvály: Nepříteli připraví rychlejší a účinnější porážku než jakýkoliv jiný bojový plán, musí však jít o ryzí chválu, která pochází ze srdce, a ne pouhá slova či náboženský obřad.
  3. Modlitba: Modlitba je zprostředkováním vztahu s Bohem, jedná se o komunikaci s Ním, prosby o pomoc a povídání si o čemkoliv, co máte na srdci. Zahrnuje i tiché čekání v Boží přítomnosti, naslouchání Jeho hlasu, který promlouvá do vašeho srdce. Vést efektivní modlitební život znamená budovat intimní a osobní vztah s Otcem. Uvědomte si, že vás miluje a chce vám pomoct.

Všude kolem zuří válka, Bůh však stojí na vaší straně a daroval vám zbraně, které potřebujete. Začněte je používat a nepřítel se bude muset dát na útěk!

Můžete se začít modlit

„Bože, chci ti poděkovat za duchovní zbraně, které mi dáváš pro boj s nepřítelem. Vím, že s tvojí pomocí mohu dnes v bitvě zvítězit!“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon