Tři v jednom

Tři v jednom

Tři jsou, kteří vydávají svědectví na nebi – Otec, Slovo a Duch Svatý – a ti tři jsou jedno. (1. Janova 5,7)

Dnešní verš hovoří o Otci, Synu a Duchu svatém, kteří tvoří Boží Trojicí. Ve verši není použit výraz Syn, Ježíš je ale zmíněn jako „Slovo“. Z první kapitoly Janova evangelia víme, že Ježíš a Slovo jsou jedno.

Když přemýšlíme o Boží Trojici, musíme si uvědomit, že ač to jsou tři osoby, přesto jsou jedno. Matematicky to nevychází, podle Písma je to ale pravda. Tím, že v nás žije Duch svatý, žijí v nás také Otec a Syn.

Je to nádherná realita, a je příliš úžasná na to, aby se dala vysvětlit. Musíš tomu jednoduše uvěřit srdcem. Nesnaž se to pochopit. Buď jako malé dítě a věř tomu, protože to říká Bible: Celá Trojice – Otec, Syn a Duch svatý – žije uvnitř tebe i uvnitř mě a každého znovuzrozeného člověka, který přijal Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána (viz Koloským 2,9–10).

Tato pravda by nám měla dát odvahu, učinit nás nebojácnými a vyváženým způsobem bojovnými. Měli bychom věřit, že můžeme udělat cokoli, co je součástí Božího plánu pro náš život, protože Boží Trojice nás k tomu vybavuje vším potřebným. Dává nám vše, co potřebujeme, a ještě víc. Bůh tě miluje, je neustále s tebou a má pro tvůj život skvělý plán. Díky jeho přítomnosti jsi schopen udělat cokoli, co je součástí tvého životního úkolu.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Rozhodni se čelit dnešnímu dni s odvahou, Bůh ti již připravil cestu, a tam, kam jdeš, on už byl.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon