Účel víry

Účel víry

Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Postavte se proti němu, pevní ve víře, vědouce, že tatáž utrpení se naplňují na vašem bratrstvu po celém světě. (1. Petrova 5,8–9)

Často děláme tu chybu, že se snažíme využít víru k tomu, abychom se dostali na místo, kde nejsou žádné problémy. Účelem víry ale není navždy se zbavit problémů. Víra je to, co nám pomáhá přenést se přes životní potíže. Kdybychom nikdy neměli problémy, nepotřebovali bychom víru.

Můžeme být v pokušení od svých problémů utéct, Pán ale říká, že jimi máme projít. Dobrá zpráva je, že nám slíbil, že jimi nikdy nebudeme muset procházet sami. On bude vždycky s námi a bude ochoten nám pomoct. Říká nám: „Neboj se, protože já jsem s tebou, nehleď ustrašeně, protože já jsem tvůj Bůh.“ (Izajáš 41,10)

Z každodenní zkušenosti se můžeš naučit pevně stát a účinně vzdorovat ďáblu. Když se naučíš zůstat stabilní v těžkých časech, budeš moct žít v Boží blízkosti a vítězně projdeš jakýmkoli problémem, který se objeví. Bůh je s tebou a chce ti pomáhat, proto se nevzdávej!


Ďábel to vzdá, až uvidí, že ty se nevzdáš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon