Udělej si čas

Udělej si čas

… zastav se a zvažuj obdivuhodné Boží skutky. (Job 37,14)

Mnohokrát jsem slyšela, jak lidé říkají: „Bůh ke mně nikdy nemluví.“ Jsem si ale jistá, že důvodem je to, že mu nenaslouchají, nevědí, jak mu naslouchat, nebo nejsou citliví vůči jeho hlasu. Bůh se mnohokrát pokouší k nám promlouvat prostřednictvím svého Slova, přirozených znamení, nadpřirozeného zjevení a vnitřního pokoje, o čemž také často vyučuji.

Někdy si ale můžeme myslet, že Boží hlas neslyšíme, protože máme v životě určité překážky, které nám v tom brání. Jednou z takových překážek je zaneprázdněnost. Můžeme být tak zaneprázdněni, že nemáme čas čekat na Pána nebo naslouchat jeho hlasu. Dokonce se může stát, že jsme příliš zaměstnáni duchovními aktivitami v církvi nebo službou druhým, takže nemáme čas na Boha. Vzpomínám si na dobu, kdy jsem tak tvrdě pracovala pro Boha, že jsem si neudělala čas na něj. Totéž se stává mnoha dalším lidem.

To, co děláme pro Boha, by mělo být vždy druhořadé ve srovnání s naším vztahem s ním. Se svým časem máme právo nakládat, jak chceme. Proto bychom se měli moudře rozhodovat, jak jej investujeme. Všichni máme k dispozici stejné množství času, a když jej spotřebujeme, nemůžeme jej získat zpět. Proto přizpůsob svůj rozvrh Bohu, a ne obráceně.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Využívej svůj čas moudře, protože jej nemůžeš získat zpět.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon