Ukažme druhým, že jsou nekonečně cenní

I kdyby mě opustili můj otec a má matka, Hospodin mě k sobě přivine. Žalm 27,10

Zjistila jsem, že lidé, které denně potkávám, vůbec nevědí, že jsou nesmírně cennými Božími dětmi. Myslím si, že nepřítel se velmi snaží přesvědčit lidi o tom, že jsou bezcenní a nikdo si jich neváží. Proto pokud druhé budujeme, povzbuzujeme a pozvedáme, neutralizujeme tím účinek jeho lží.

Naše povzbuzení může být formou upřímné pochvaly, která může být pro někoho nejvzácnějším darem. Upřímný kompliment může vypadat jako maličkost, pro lidi, kteří jsou nesmělí a bojují s nejistotou, může ale velmi mnoho znamenat.

Věřím, že je dobré mít konkrétní cíle. Když jsem se snažila růst v oblasti povzbuzování, rozhodla jsem se, že každý den složím kompliment alespoň třem lidem. Doporučuji ti udělat něco podobného a aktivně začít povzbuzovat a pozvedat druhé.

Bible říká, že Bůh k sobě přivine každého, kdo se cítí osamělý. Pokusme se tedy někoho takového najít a pozvednout jej, aby se opět cítil cenným. Buďme těmi, kteří lidem ukazují Boží lásku.

Modlitba

„Duchu svatý, ukaž mi lidi, kteří nevědí, že je Bůh miluje jako své vlastní děti. Přiveď mě na jejich cestu, abych je mohl povzbudit a pomoci jim objevovat jejich výjimečnost.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon