Upusť od toho, nech to být a odpusť

Upusť od toho, nech to být a odpusť

A kdykoliv stojíte a modlíte se, odpouštějte, máte-li proti někomu něco, aby vám i váš Otec, který je v nebesích, odpustil vaše přestoupení. (Marek 11,25)

Bible říká, že pokud proti někomu něco máme, máme mu to odpustit (viz Marek 11,25). Důležité je odpustit rychle. Čím rychleji to uděláme, tím to bude snazší. Plevel, který má hluboké kořeny, se hůře vytrhává než ten, který právě vyrostl.

Láska odpouští, nechová zášť. Není přecitlivělá, nenechá se snadno urazit, nerozčiluje se, není nesnášenlivá (viz 1. Korintským 13,5). Máme-li tyto věci na paměti, můžeme se podívat na vlastní život a ohodnotit, zda chodíme v lásce. Pokud proti komukoli cokoli máš, rozhodni se hned teď, že mu to odpustíš.

Každý den máme mnoho příležitostí se urazit, a pokaždé máme na výběr, jak se zachováme. Pokud se rozhodneme následovat své pocity, budeme neustále uražení a plní hněvu. Jestli se ale rozhodneme žít v lásce, pak lidem, kteří nám udělali něco špatného, odpustíme a budeme důvěřovat Bohu, že nás ochrání, místo abychom měli pocit, že se vždy musíme bránit sami.

Bůh je láska, odpouští a zapomíná, říká: „… odpustím jejich vinu a na jejich hřích již nevzpomenu.“ (Jeremjáš 31,34) A dělá to moc rád. Čím blíž jsme k Bohu, tím víc se mu podobáme. S jeho pomocí se můžeme naučit žít život lásky a odpuštění.


Když se rozhodneš odpustit, budou přirozenými výsledky radost a spokojenost.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon