Usilujme o svobodu

Jestliže vás tedy Syn vysvobodí, budete vskutku svobodní. Jan 8,36

Bůh nás nestvořil, abychom žili v jakékoliv svázanosti. Proto můžeme zakoušet svobodu a radovat se ve všem, co nám v Kristu daroval. Dal nám život, a naším cílem by mělo být užít si ho.

Samotné přání být svobodní ale nestačí. Musíme jednat. Máme uposlechnout Boží slovo a následovat vedení Ducha svatého. To znamená, že nestačí jen poslouchat a číst Bibli. Pokud chceme vidět výsledky, musíme také podle Slova jednat.

Žiješ ve svobodě a užíváš si ji? Modlím se, aby nás Bůh povzbudil k hledání svobody, která nám v Ježíši patří. On zemřel na kříži, aby nás osvobodil z moci hříchu, proto můžeme být svobodní od každého problému, který se v našem životě vyskytne.

Svoboda nám patří, proto vykročme a vezměme si ji. Následujme Ducha svatého a radujme se ve všem, co pro nás Bůh v Kristu Ježíši připravil.

Modlitba

„Bože, v Tobě nacházím svobodu od hříchu, svázanosti a jakéhokoliv útlaku. Rozhoduji se následovat v životě vedení Ducha svatého a tím usilovat o skutečnou svobodu.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon