Uvědomuj si, že tě Bůh miluje

Uvědomuj si, že tě Bůh miluje

Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. (1. Janova 4,7)

Čím víc budeme rozjímat o Boží bezpodmínečné lásce k nám, tím víc ji začneme skutečně prožívat. Začni přemýšlel o Boží lásce k tobě. Pavel se ve třetí kapitole listu Efezským modlil, aby lidé zakusili lásku, kterou k nim Bůh chová. To je život, který pro nás Bůh připravil: život, v němž skutečně poznáváme a prožíváme jeho nekonečnou abezpodmínečnou lásku.

Já jsem si Boží lásku k sobě začala uvědomovat díky tomu, že jsem se učila texty z Písma o jeho lásce. Rozjímala jsem o nich a nahlas je vyznávala. Dělala jsem to znovu a znovu po celé měsíce, až se pro mě zjevení bezpodmínečné Boží lásky ke mně stávalo stále skutečnější realitou. Totéž se může stát i tobě. Když budeš studovat Boží slovo a budeš stát na každém zaslíbení Otcovy lásky, naučíš se žít v jistotě, že jsi milován. To je zjevení, které ti změní život. Pochop jedno: Ve tvém životě nikdy nebyl ani jediný okamžik, kdy bys nebyl milován.


Jsi velmi milován!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon