Uzdravení zraněných emocí

Uzdravení zraněných emocí

Duch Panovníka Hospodina je na mně, protože mne Hospodin pomazal. Poslal mne přinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajatcům propuštění a vězňům otevření žaláře… (Izajáš 61,1)

Emocionální uzdravení je velmi důležité téma, protože náš vnitřní život je mnohem důležitější než ten vnější. V listu Římanům 14,17 čteme, že Boží království není založeno na pokrmech a nápojích (vnějších věcech), ale na spravedlnosti, radosti a pokoji v Duchu svatém (vnitřních věcech). V Lukášově evangeliu 17,21 je napsáno, že Boží království je v nás.

Důsledkem zneužívání, které jsem zažívala v dětství, jsem dlouhou dobu byla zajatcem svých emocí. Bůh mě ale osvobodil a proměnil svou láskou. Totéž velmi rád udělá i pro tebe!

V šedesáté první kapitole proroka Izajáše Pán říká, že přišel ovázat rány zlomeným v srdci. Věřím, že to jsou ti, kteří jsou uvnitř zlomení, zranění a plní bolesti. Ježíš nás chce osvobodit z hlubin emocionálních bolestí, uzdravit nás, zacelit naše rány a přivést nás do Boží blízkosti. Pozvi ho do každé oblasti svého srdce a duše a dovol mu, aby v tobě začal svůj uzdravující proces!


Bůh je s tebou tam, kde jsi, aby tě přivedl tam, kde potřebuješ být.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon