V modlitbě bojuj proti strachu

V modlitbě bojuj proti strachu

… a tak s důvěrou říkejme: „Pán je můj pomocník, nebudu se bát; co mi udělá člověk?“ (Židům 13,6)

Strach útočí na každého. Je to nepřítelův způsob, jak nám pokazit život, který nám Ježíš vydobyl svou smrtí na kříži. Pokud podlehneme strachu, otvíráme dveře nepříteli a zavíráme dveře Bohu.

Místo abychom se poddávali strachu, můžeme s odvahou vyznávat, že Bůh je náš Pomocník, naše útočiště a naše pevná tvrz.

Bible nám říká, že máme být ve střehu a modlit se: „Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo slabé.“ (Matouš 26,41)

Tento verš mluví především o tom, že máme zůstat bdělí a dávat si pozor, abychom nepodlehli útokům, jimiž nepřítel útočí na naši mysl a emoce. Jakmile si všimneme nějakého útoku, můžeme se okamžitě začít modlit. Boží moc se do našeho života uvolňuje v okamžiku, kdy se modlíme, ne tehdy, když si řekneme, že se za to možná někdy v budoucnu budeme modlit.

Buď proto obezřetný a za všechno se modli. Věřím, že pokud to uděláš, začneš ve svém každodenním životě prožívat větší radost a pokoj.


Jestli chceš žít ve skutečném vítězství, je důležité, abys věnoval čas modlitbě.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon