Ve světě, ale ne ze světa

Ve světě, ale ne ze světa

Já jsem jim dal tvé slovo, a svět proti nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako já nejsem ze světa. (Jan 17,14)

Dnešní verš nás učí, že jako věřící sice žijeme ve světě, ale nejsme ze světa. Proto nemůžeme na věci hledět světským způsobem. Jestli si chceme zachovat odlišný způsob života a jiné životní postoje, musíme být ostražití. Sledování televizních programů s příliš názorným násilím, které je dnes ve světě běžné, může poškodit nebo zatvrdit naše svědomí a snížit naši citlivost vůči Božímu hlasu. Mnozí lidé tak často sledují v televizi nejrůznější tragédie, že ztrácejí vnímavost vůči utrpení skutečných lidí.

Sdělovací prostředky často přinášejí negativní zprávy nebo tragické příběhy bez jakýchkoli emocí. Podávají je věcným způsobem, proto často tyto zprávy sledujeme a posloucháme, aniž bychom zapojili své pocity. Slyšíme o tolika hrozných věcech, že už na tragédie nereagujeme odpovídajícím soucitem nebo pobouřením, které bychom měli prožívat.

Věřím, že tato situace je součástí satanova plánu pro tento svět. On chce, abychom se stali zatvrzelými a citově lhostejnými, přestože neustále slýcháme o strašných událostech, které se kolem nás dějí. Nechce, abychom se zajímali o ty, kterých se takové věci týkají. Jako křesťané bychom se však měli starat o druhé, měli bychom s nimi soucítit a měli bychom se modlit. Kdykoli slyšíme o tom, co se děje ve světě, měli bychom se Boha zeptat, jaký je jeho pohled a jak bychom měli reagovat. Pak musíme naslouchat jeho odpovědi a jednat v souladu s ní. To je jeden ze způsobů, jak můžeme být ve světě, ale ne ze světa.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Postav se za zbožné hodnoty a nikdy nedělej kompromisy.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon