Veden Duchem

Veden Duchem

Říkám však: Duchem choďte a žádost těla nedokonáte. (Galatským 5,16)

Je zajímavé, že Pavel neřekl, že Boží děti už nebudou pokoušet tělesné touhy. Řekl, že se můžeme nechat vést Duchem svatým, a když se tak rozhodneme, nebudeme podléhat pokušením, která se nás snaží oddělit od Boha (viz Galatským 5,16).

Existuje mnoho věcí, které se nás snaží vést, ať už to jsou jiní lidé, ďábel, naše tělo, mysl, vůle nebo emoce. Ve světě je mnoho hlasů, které k nám promlouvají, a často jich slyšíme i několik najednou.

Abychom mohli žít v úzkém vztahu s Bohem, je nezbytné, abychom se nechali vést Duchem svatým, a ne jinými hlasy. On jediný zná Boží vůli a byl poslán, aby v každém z nás přebýval a pomohl nám být vším, čím nás Bůh stvořil, a mít vše, co Bůh chce, abychom měli.

Být veden Duchem znamená, že se necháme vést jeho pokojem a moudrostí, stejně jako Božím slovem. Když se snažíme žít pro Boha, Boží Duch tichým a jemným hlasem promlouvá k našemu srdci. Čím víc budeme následovat jeho vedení, tím víc budeme v životě vítězit.


Doporučuji ti, abys každý den začínal slovy: Duchu svatý, chci dnes naslouchat tvému vedení. Dej mi moudrost a pokoj, abych mohl jednat v souladu s tvými pokyny.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon