Veden Duchem

Veden Duchem

Jsme-li Duchem živi, Ducha také následujme. (Galatským 5,25)

Dnešní verš hovoří o životě v Duchu a následování Ducha, což je totéž, jako nechat se vést Duchem. Existuje mnoho věcí, které se nás snaží vést: mohou to být lidé, ďábel, naše tělo (mysl, vůle nebo emoce) nebo Duch svatý. Ve světě je mnoho hlasů, které k nám promlouvají, a často jich slyšíme i několik najednou. Je proto nutné, abychom se naučili, jak se nechat vést Duchem svatým. Nesmíme zapomínat, že on je tím, kdo zná Boží vůli, a byl poslán, aby v každém z nás přebýval, pomohl nám stát se tím, čím nás Bůh chce mít, a dal nám vše, co pro nás Bůh připravil.

Duch svatý žije v nás, aby nám pomáhal. Jeho pomoc pro nás nemusí být zpočátku vždy úplně vítána. On je ale díky Bohu vytrvalý a nevzdává to s námi. Měli bychom každý den znovu vydávat život Bohu a opakovat: „Duchu svatý, jsi vítán v každé oblasti mého života!“

Pokud pozveš Ducha svatého do všech oblastí svého života, on skutečně přijde. Bude k tobě mluvit, povede tě, bude tě korigovat, pomáhat ti, dodávat ti sílu a ukáže ti správný směr. I jiné věci se mohou snažit převzít vedení tvého života, Duch svatý ti ale dá sílu vzepřít se jim a následovat jen jeho.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Polož sám sobě otázku, kdo vede tvůj život. Jsi to ty, ostatní lidé, emoce, satanovy lži nebo Duch svatý?

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon