Vědomí Boží spravedlnosti

Vědomí Boží spravedlnosti

Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. (2. Korintským 5,21)

Věřící, kteří žijí v úzkém společenství s Bohem, nepřemýšlejí o tom, jak jsou hrozní. Jejich myšlenky jsou založené na spravedlnosti a jsou důsledkem pravidelného rozjímání nad tím, kým jsou „v Kristu“.

Přesto je velké množství křesťanů mučeno negativními myšlenkami o tom, jak jsou hříšní nebo jak je s nimi Bůh nespokojený kvůli jejich slabostem a selháním. Kolik času promarníme tím, že se utápíme v pocitu viny a odsouzení?

Zkus se zamyslet nad tím, jak ses stal Boží spravedlností v Kristu Ježíši. Uvědom si, že myšlenky se mění v činy. Pokud si chceš užívat život, který ti Ježíš vydobyl svou smrtí na kříži, je důležité, abys své myšlení sladil s Božím slovem.

Pokaždé, když tě napadne negativní, odsuzující myšlenka, vzpomeň si, že tě Bůh miluje a učinil tě spravedlivým v Kristu.


Každý den tě mění k lepšímu. Každý den duchovně rosteš. Bůh má pro tvůj život nádherný plán.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon