Velmi mocná modlitba

Velmi mocná modlitba

Já však vám pravím: Milujte své nepřátele … a modlete se za ty, kteří vás pronásledují… (Matouš 5,44)

Jednou z nejmocnějších modliteb je ta, kterou se modlíš za své nepřátele. Jestli chceš vidět někoho, kdo je mocný v modlitbě, najdi člověka, který se přimlouvá za své nepřátele. Věřím, že když se budeme přimlouvat za ty, kteří nás urazili nebo zradili, Bůh nám nesmírně požehná.

Vzpomínáš si na Jóba? Jeho přátelé ho skutečně zranili a zklamali, on se ale za ně modlil. A jakmile se začal modlit, Bůh začal obnovovat jeho život. Nakonec mu dal dvakrát tolik, než kolik původně ztratil (viz Jób 42,10)! Modlitba za někoho, kdo nám ublížil, má takovou moc proto, že když se tak modlíme, jednáme v lásce k tomu člověku a v poslušnosti Božímu slovu.

V dnešním verši můžeme slyšet Boží hlas. Co nám zde Ježíš říká, že bychom měli dělat? Říká, že se máme modlit za své nepřátele. Když pomyslíš na lidi, kteří tě využívali, zneužívali, obtěžovali a mluvili o tobě zle, neproklínej je, ale začni jim žehnat. Modli se za ně. Bůh ví, že žehnat svým nepřátelům není snadné a že se ti do toho možná nechce. Neděláš to ale pro své potěšení, děláš to pro Pána. Rozhodnutí modlit se a žehnat místo proklínání je v duchovní sféře velmi mocné. Když ho budeš praktikovat, Bůh bude ve tvém životě dělat velké věci.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nedovol, aby tě zlomyslní lidé srazili na svou úroveň tím, že tě pokoušejí, aby ses začal chovat jako oni.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon