Větší plán

Větší plán

Ježíš na ně pohleděl a řekl jim: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno.“ (Matouš 19,26)

Je důležité prosit Boha, aby ti dal sny a vize pro život. Když před sebou nemáme nic, o co bychom usilovali, hrozí nám, že zakrníme. Bůh nás stvořil, abychom měli cíle. V listu Efezským je napsáno, že Bůh je: „… mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet…“ (Efezským 3,20) To je důvod, proč jako křesťané můžeme mít velké cíle, velké myšlenky a velkou naději.

Často stojíme před nějakým úkolem a zdá se nám, že neexistuje způsob, jak bychom ho mohli zvládnout. Stává se to, když hledíme na sebe, místo abychom se dívali na Boha, který dokáže udělat úplně všechno.

Když Hospodin povolal Jozua, aby zaujal místo Mojžíše a uvedl Izraelce do zaslíbené země, řekl mu: „Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout ani tě neopustím.“ (Jozue 1,5)

Jestliže Bůh zaslibuje, že bude s námi – a on to opravdu zaslíbil –, tak nic jiného nepotřebujeme. Jeho moc se dokonává v naší slabosti (viz 2. Korintským 12,9). Ať už máš jakékoli slabosti, Boží síla je ti k dispozici, abys v životě dokázal věci, o nichž jsi ani nesnil.


Bůh bude poctěn, když mu budeš důvěřovat, že udělá velké věci, které vypadají jako nemožné.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon