Víra a milost

Víra a milost

Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás – je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. (Efezským 2,8–9)

Je úžasné si uvědomit, že spasení pochází z Boží milosti a můžeme jej přijmout jednoduchou dětskou vírou. Díky Bohu, že naše spasení není založeno na našich skutcích, protože Ježíš už vše vykonal. Přijímáme jej pouze vírou! Věřím, že stejným způsobem, jakým přijímáme odpuštění svých hříchů a věčný život (spasení), bychom také měli žít v každodenním životě. Víra by měla být součástí všeho, co děláme.

Víra znamená, že se cele opřeme o Boha a plně důvěřujeme jeho moci, moudrosti a dobrotě. Když procházíme životem opřeni o Boha a ve všem mu důvěřujeme, pak nás Pán povede a dá nám sílu a schopnost vykonat vše, co je třeba. Dobrou zprávou je, že se nikdy nemusíš snažit dělat věci z vlastních sil! Bůh poslal Ducha svatého, který je tvým Pomocníkem, proto ho každý den pros o pomoc a uvolni se v jeho lásce, milosrdenství a milosti.


Nahraď všechny své obavy, úzkost a starosti jednoduchou vírou a raduj se z každého dne!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon