Víra je protilátka

Když tito zloději radosti zaklepou na tvé dveře, můžeš odpovědět vírou a vědět, že tvá víra porazí nepřítele, přitáhne tě blíž k Bohu a umožní ti najít v něm odpočinek a bezpečí.

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a lásky a rozvahy. (2. Timoteovi 1,7)

Pokud se dnes v jakékoli oblasti života potýkáš s pochybnostmi, obavami, úzkostí nebo strachem, pamatuj, že protilátkou na všechny tyto věci je víra.

Představ si to takto: Kdyby někdo z nás požil nějaký jed, potřeboval by ihned protilátku. Totéž platí, když se potýkáme se zničujícími toxiny pochybností, obav, úzkosti a strachu. Potřebujeme přijmout protilátku, a tou je víra.

Když tito zloději radosti zaklepou na tvé dveře, můžeš odpovědět vírou a vědět, že tvá víra porazí nepřítele, přitáhne tě blíž k Bohu a umožní ti najít v něm odpočinek a bezpečí.

Jakub nám říká, že když něco potřebujeme, můžeme se modlit ve víře a Bůh nám odpoví, aniž by nás obviňoval (viz Jakub 1,5–7). Je to jednoduché, ale velmi důležité. Nemusíme být ve svém jednání dokonalí; jediné, co potřebujeme udělat, je s vírou prosit Boha a on nám pomůže!


Důvěřuj Pánu. On tě dokáže vysvobodit a nasměruje tvůj život zcela novým směrem.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon