Vítězství nad stresem

Vítězství nad stresem

Nyní však jsme byli zproštěni Zákona, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli pevně drženi, takže sloužíme v novotě Ducha, a ne ve zvetšelosti litery. (Římanům 7,6)

V životě bývají chvíle, kdy se musíme vypořádat se stresem. Vždy ale můžeme mít situaci pod kontrolou a nemusíme dovolit, aby nás naše problémy ubily. Díky vedení a síle Ducha svatého můžeme svou práci a povinnosti zvládat s lehkostí, místo toho, abychom podléhali stresu. Když budeme následovat Ducha, budeme vědět, jak se vypořádat s každou životní situací.

Všichni někdy procházíme situacemi, jimž bychom se nejraději vyhnuli. Boží moc nám ale pomůže jimi projít, aniž bychom museli podlehnout stresu. Čím víc se opíráme o Boha a věříme mu, tím je život snazší. Ne všechny životní situace jsou snadné, s pomocí Ducha svatého je ale můžeme zvládat s lehkostí. Jinými slovy, Bůh sám nám dá sílu uskutečnit vše, co pro nás připravil. On nás uschopňuje a pomáhá nám.

Bůh nás povede, musíme mu ale věřit natolik, abychom následovali jeho pokyny. On nám nikdy nedává žádné rady, které nejsou k našemu dobru. Uvádí nás do slavného vítězství, nikoli na místo porážky. Když budeš následovat jeho vedení, budeš zažívat méně stresu než předtím. Možná tě povede, abys dělal něco, co se ti líbí, nebo tě naopak povede někam, kam jsi sám neplánoval jít. Pokud ho ale budeš následovat, nebudeš se muset obávat, že se vydáš špatným směrem, kde bys zbytečně plýtval časem a energií!


Jednoduchá poslušnost Duchu svatému tě velmi rychle vysvobodí ze stresu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon