Vítězství ve vnitřních bitvách

Vítězství ve vnitřních bitvách

Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. (Efezským 6,12)

Satan proti nám bojuje, a jednou z jeho taktik je, že se snaží, abychom se cítili provinile a nepovažovali se za dostatečně dobré. Připomíná nám všechna naše selhání a slabosti, my si ale musíme uvědomit, že Bůh o nás všechno ví, a přesto nás miluje.

V životě bojujeme mnoho bitev, tu největší ale asi bojujeme sami se sebou. Možná zápasíme s pocitem, že bychom měli v životě dosáhnout víc, než jsme doposud dokázali. Můžeme mít pocit, že jsme v mnoha ohledech prostě selhali. Tím, že budeme frustrovaní a podlehneme vnitřním bojům, ale nic nezměníme. Jen Bůh nás může změnit, proto mu musíme důvěřovat. On bude bojovat za nás a zvítězí. Naším úkolem je věřit mu, spolupracovat s ním a následovat vedení Ducha svatého.

Není snadné dostat se do bodu, kde sami sobě dokážeme upřímně přiznat svůj hřích, svá selhání, neschopnost a omyly, a přesto jsme si vědomi, že nás Bůh považuje za spravedlivé díky tomu, co pro nás vykonal Ježíš svou smrtí a vzkříšením. Pokud máš vnitřní boje, věz, že jsi Boží spravedlností v Kristu. To je nesmírně mocný nástroj, jak získat pokoj a duchovní sílu.


Když hledíme na sebe a sčítáme veškerá svá selhání, Bůh nemůže pracovat na naší proměně. K té dochází tehdy, když uctíváme Boha a hledíme na něj.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon