Vydejme sami sebe jako živou oběť

Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. Římanům 12,1

Ve 2. Korintským 8 píše Pavel křesťanům o štědrosti a dávání. V pátém verši jim dává za příklad církve v Makedonii: A učinili to nejen tak, jak jsme očekávali, ale dali sami sebe nejprve Pánu a skrze Boží vůli i nám.

Tito lidé nedali jen své peníze. Darovali sami sebe.

Kdo z nás by byl ochoten napsat na lístek svoje jméno a hodit ho ve sboru do sbírky? Římanům 12,1 nás vybízí, abychom Bohu darovali sebe jako oběť.

To znamená žít pro Boha i mimo církevní shromáždění. Být ochoten nejen darovat peníze, ale také milovat každého člověka, kterého nám Bůh postaví do cesty. Využít všechny zdroje, které máme pro Jeho království.

Až bude příště ve vašem sboru sbírka, řekněte Bohu, že Mu dáváte sami sebe jako živou oběť!

Modlitba

„Bože vše, co mám, je Tvé. Vydávám Ti sebe sama jako živou oběť. Ukaž mi, jak mám využívat všechny možnosti, které jsi mi dal k tomu, abych žil pro Tvoji slávu.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon