Vydrž to

Vydrž to

Když tedy Kristus za nás trpěl v těle, i vy se vyzbrojte týmž smýšlením, totiž že ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem, abyste po zbývající čas života v těle již nežili podle lidských žádostí, nýbrž podle Boží vůle. (1. Petrova 4,1–2)

V těchto nádherných verších nám Petr ukazuje, jak zvládnout těžké časy. Zde je má vlastní interpretace těchto veršů:

Zamysli se nad vším, čím Ježíš prošel, i nad tím, jak snášel utrpení, aby mohl vykonat Boží vůli. To ti pomůže překonat těžkosti. Vyzbroj se k boji a připrav se na něj mentalitou, již měl Ježíš: Raději budu trpět, než abych zklamal Boha. Pokud si i uprostřed utrpení zachováš Kristův postoj, nebudeš už žít jen pro vlastní požitek, dělat jen to, co je snadné, a utíkat před těžkostmi. Místo toho budeš schopen žít podle Boží vůle a nenecháš se ovládat svými pocity a tělesnými myšlenkami.

V životě se setkáš s obtížemi, zažiješ ale také radost z vítězství. Zkoušky sice přicházejí, Bůh si je ale používá, aby rozvíjel potenciál, který do tebe vložil. Ty se však musíš rozhodnout, že dokud ve svém životě neuvidíš naplnění Božích zaslíbení, nikdy a za žádných okolností se nevzdáš. Člověka, který se nikdy nevzdá, ďábel nemůže nikdy porazit.


Buď vytrvalý, a dříve či později dorazíš do cíle.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon