Vyhni se nástrahám

Vyhni se nástrahám

Žádný voják ve službě se nezaplétá do záležitostí každodenního života, aby se zalíbil tomu, kdo ho na vojnu najal. (2. Timoteovi 2,4)

Zjistil jsi někdy, že nemáš čas na Boha, protože jsi příliš zaneprázdněn jinými věcmi? Pavel svému chráněnci Timoteovi napsal, že moudrý voják se nezaplétá do věcí, které se nelíbí tomu, kdo ho povolal do boje (viz 2. Timoteovi 2,4). Jinými slovy, Boží dítě, které chce potěšit Boha, si potřebuje udržet jasné priority a vyvarovat se věcí, které by ho mohly odvrátit od toho, co je opravdu důležité.

Aby ses mohl každý den přibližovat k Bohu, budeš se muset vyhýbat některým rozptýlením a nástrahám světa. To může znamenat, že řekneš „ne“ nějaké příležitosti, která se ti sice líbí, ale nemáš na ni čas. Může to znamenat, že budeš mít zdravé hranice a nebudeš se příliš zabývat problémy jiných lidí. Pomáhat lidem je důležité, je ale rozdíl mezi zbožnou účastí a nezdravým zaplétáním se do cizích záležitostí. Může to také znamenat, že se budeš méně zaměřovat na stres a starosti, které se během každého dne objevují a mohou tě odvést od Boží vůle a záměru pro tvůj život.

Bůh tě miluje a chce s tebou mít osobní vztah. Nedovol, aby ti nástrahy světa zabránily těšit se z každodenního společenství s ním.


Nedovol, aby méně důležité věci vytěsnily to, co je ve tvém životě nejdůležitější.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon