Výklad jazyků

Výklad jazyků

… jinému pak výklad jazyků. (1. Korintským 12,10)

Když člověk mluví jazyky při veřejné bohoslužbě, musí být podle 1. Korintským 14,27 podán také výklad. Někdy mi bylo dáno porozumění nebo jsem dostala výklad poselství v jazycích. Přišlo to jako určitý dojem nebo poznání v mém duchu, kdy jsem cítila, co by Bůh chtěl sdělit posluchačům.

Pro některé křesťany jsou tyto věci záhadou jenom proto, že nikdy neslyšeli žádné vyučování na toto téma. Věřím, že žijeme v těžkých časech a že potřebujeme veškerou nadpřirozenou pomoc od Boha. Je důležité, abychom se nenechali oklamat. Stejně tak je ale důležité nebát se a neztratit tím příležitost využívat Boží dary.

Pavel povzbuzoval věřící, aby se modlili v jazycích a aby se také modlili za schopnost je vykládat. Věřím, že bychom měli dělat totéž. Dar výkladu nám umožňuje lépe pochopit, za co se modlíme, když používáme svůj soukromý modlitební jazyk. Výklad není jako překlad, nerozumíme každému jednotlivému slovu. Spíše získáme obecný pocit týkající se toho, co Bůh promlouvá ke svému lidu.

Bůh je Duch a my jsme duchovní bytosti, které se musí naučit ve svém duchu vnímat, co nám Bůh říká. Radím ti, abys začal tyto věci studovat a požádal Boha o pochopení všech jeho zázračných darů. Důležité je, abys byl otevřený a při modlitbě a hledání Boha následoval vedení Ducha svatého.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Buď odvážný a požádej Boha, aby tě vedl k pochopení svých tajemství.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon