Využijte Svůj Čas Co Nejefektivněji

Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete; nežijte jako nemoudří, ale jako moudří; vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Efezským 5,15-16

Čas opravdu letí, nezdá se vám? Na druhou stranu se nám v některých situacích může zdát, že ubíhá strašně pomalu! Nehledě na to, jak rychle nebo pomalu čas ubíhá, máme všichni určitý čas, který prožijeme na této zemi. Právě v tomto kontextu se vás chci zeptat, jakým způsobem trávíte váš čas?

Čas je opravdu darem od Boha. Každý den vidím, jak si Bůh udělá čas a proměňuje nás, abychom byli takovými lidmi, jakými nás chce mít. A potom nám ve své milosti a milosrdenství dává čas, abychom vstoupili do věcí, které chce v našich životech konat, a mohli tak zakoušet jeho dobrotu.

Položme si tedy tyto otázky: „Žiji v souladu s tím, co pro mne Bůh připravil?  Nebo se vzpírám, bojuji s Ním a snažím se dělat si věci po svém?“

Mohu vás ujistit, že pokud se vzpíráte Bohu, pouze ztrácíte čas. Když žijete v souladu s Jeho plánem, využíváte svůj čas pro velké věci.

Nezapomeňte, Bůh je milostivý. Udělá si na vás čas. Někdy si myslíme, že jedná moc pomalu. On však ve své dobrotě čeká, až začneme spolupracovat s tím, co touží konat. Bůh na nás nebude tlačit. Je trpělivý. Naše zápasení pouze zpožďuje náš růst.

Možná je čas, abyste změnili svůj pohled a hleděli vpřed na nový způsob života, novou vizi, obnovu víry a důvěry v Toho, který v nás koná své dílo. Vždy pro naše dobro.

Chci vás povzbudit, abyste důvěřovali Bohu a věnovali svůj času spolupráci s Jeho jednáním ve vašem životě. Dovolte Mu, aby vám ukázal své úmysly s vámi. Buďte v hloubi srdce přesvědčeni, že má pro vás úžasné plány.  Nehledě na to, jak dlouho vše potrvá, vězte, že vás miluje a vždy usiluje o to, co je pro vás nejlepší.


Můžete se začít modlit

„Bože, nechci ztrácet svůj čas a vzpírat se Tvé vůli. Chci využít svůj čas a spolupracovat s Tvým jednáním v mém životě. Děkuji Ti, že když začnu plýtvat časem, připomeneš mi svou lásku a skutečnost, že Tvé načasování je vždy nejlepší.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon