Z víry k víře

Z víry k víře

V něm se zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno: „Spravedlivý z víry bude živ.“ (Římanům 1,17)

Mým cílem je žít z víry k víře. Před několika lety ke mně Pán promluvil: „Joyce, ty často přecházíš od víry k víře, od pochybností k nevíře, a pak zpátky k víře, k pochybnostem a k nevíře.“

Někdy se stává, že to všechno pleteme dohromady. V jednom okamžiku jsme plní sebevědomí, a pak se zase bojíme; jsme pozitivní, a pak jsme najednou negativní, nebo máme víru, ale pak začneme pochybovat. Tento zmatek se pak odráží v tom, co říkáme, jak napsal Jakub: „Z týchž úst vychází žehnání i zlořečení. Moji bratři, tak to nemá být!“ (Jakub 3,10)

Vím, že mít vždy víru a nikdy nepochybovat vypadá jako něco téměř nemožného. Ale i když u lidí jsou některé věci nemožné, u Boha je možné všechno. Věř Bohu, že ti pomůže žít od víry k víře a mít vždy svou jistotu v něm.


Vše, co děláš, čiň ve víře a důvěřuj Bohu, že je s tebou a je ochoten ti pomoct!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon