Zacházej s lidmi dobře

Zacházej s lidmi dobře

Kdo zavírá své ucho před voláním chudého o pomoc, bude také volat, a nebude mu odpovězeno. (Přísloví 21,13)

Dnešní verš znamená, že když nevěnuji pozornost lidem v nouzi a nedělám nic proto, abych jim pomohla, Bůh nemusí být nakloněn odpovědět na mé volání o pomoc, když to sama potřebuji.

Laskavost k lidem se nemá týkat jen naší rodiny a přátel. Má se vztahovat i na širší komunitu, v níž žijeme. Vzpomínám si, jak jsem kdysi četla statistiku, v níž stálo, že průměrný věk bezdomovce v St. Louis je sedm let. V mém městě! Před dvaceti lety by má odpověď na to mohla být: „To je opravdu smutné.“ Dnes, když se něco takového dozvím, řeknu si: „Něco s tím udělám!“ Lidé mohou říct: „Tobě se to snadno říká, Joyce; máš velkou službu a přístup k mnoha lidem, kteří ti mohou pomoct.“ Možná nemáš takové zdroje, jako má naše služba. Máš ale například stejnou schopnost modlit se jako já. Můžeš finančně podpořit služby, které pomáhají uspokojit potřeby druhých. Můžeš trochu svého času věnovat dobrovolnictví. Každý z nás může něco udělat, pokud opravdu chce.

Věřím, že někdy neslyšíme Boží hlas a mnoho našich modliteb zůstává nevyslyšených proto, že neprojevujeme milosrdenství nebo soucit lidem v obtížných situacích, kteří jsou kolem nás. Pravdou je, že stačí trocha laskavosti, a můžeme dosáhnout hojné sklizně. Pro Boha je velmi důležité, abychom se k lidem chovali dobře. Pokud jsi byl někdy opuštěný nebo s tebou druzí špatně zacházeli, víš, jak je to bolestivé. Jestli chceš, aby tvé modlitby byly účinné, jestli chceš, aby Bůh nastražil uši, jakmile zaslechne tvůj hlas, buď milý k druhým lidem a chovej se k nim dobře.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Jedna z nejúžasnějších věcí, kterou můžeš udělat, je, pomoct někomu, kdo na tom není tak dobře jako ty.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon