Žádejte, hledejte, tlučte

Žádejte, hledejte, tlučte

Žádejte, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. (Matouš 7,7)

Ježíš řekl: „Žádejte, hledejte, tlučte.“ Kdo netluče, tomu se žádné dveře neotevřou. Kdo nehledá, nic nenajde. Kdo nežádá, nic nedostane.

Abychom mohli přijmout, musíme nejprve požádat. To znamená, že naše prosby jsou velmi důležité. Když o něco žádáme Boha, musíme si ale dávat pozor, aby naše prosby nepřevážily nad chválou a díkuvzdáním. Nesmíme zapomínat být vděční za vše, co máme.

Mějme za paměti slova: „O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním.“ (Filipským 4,6) Když své žádosti vyvážíme chválou a vděčností, zažijeme v modlitbách něco úžasného a vzrušujícího. Opravdu to tak je.

Je úžasné věřit Bohu a sledovat, jak v našem životě uskutečňuje věci, o něž jsme jej žádali. Někdy v srdci cítíme, že už jsme odpověď dostali a nemusíme se o tom Bohu vícekrát zmiňovat. Jindy naopak máme pocit, že musíme v modlitbě vytrvat. V každém případě si můžeme být jisti, že Bůh rád dává. Ve své moudrosti, podle svého načasování a svým způsobem velmi rád odpovídá na naše modlitby. Takže neváhej žádat, hledat a tlouct.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nedovol, aby tvé žádosti převážily nad chválami a díkuvzdáním.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon