Zaměř se na svůj potenciál, ne na svá omezení

Zaměř se na svůj potenciál, ne na svá omezení

Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána: Má-li někdo proroctví, ať ho užívá v souhlase s vírou. (Římanům 12,6)

Víra v potenciál, který do tebe Bůh vložil, je důležitou součástí budování důvěry a překonávání nejistoty. Když se soustředíš na své možnosti, místo abys hleděl na své slabosti, dáváš Bohu prostor, aby mohl jednat, protože tím dáváš najevo, že mu důvěřuješ, že má plán pro tvůj život.

Ačkoli někteří lidé prohlašují, že můžeš dělat cokoli, pro co se rozhodneš, ve skutečnosti z vlastní síly nedokážeme udělat vůbec nic. Dokonce ani nejsme schopni napodobovat to, co dělají ostatní. S Bohem ale můžeme vykonat vše, k čemu nás povolal. Můžeme být čímkoli, čím Bůh říká, že máme být.

Každý z nás má mnoho darů a talentů, potenciálu a schopností. Pokud začneme skutečně spolupracovat s Bohem, když poznáme své silné stránky a budeme spokojeni s tím, co nám dal, pak si plně uvědomíme své možnosti. Duch svatý rozděluje dary a talenty podle milosti, která nám byla dána, abychom tyto dary věrně spravovali. Jestli chceš v životě uspět a maximálně využít, co ti Bůh dal, nauč se soustředit se na svůj potenciál – na to, pro co tě Bůh stvořil –, a ne na svá omezení.


Pokud tě Bůh povolal k nějaké věci, zjistíš, že to navzdory všem protivenstvím, jimž můžeš čelit, děláš rád.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon