Žárlivá láska

Žárlivá láska

Či myslíte, že nadarmo praví Písmo: „Žárlivě touží Duch, který v nás přebývá po duchu, jemuž dal přebývat v nás?“ (Jakub 4,5)

Dnešní verš shrnuje skutečnost, že Duch svatý chce být v našem životě vítán. Ve skutečnosti touží po přátelství s námi.

Z textu, který dnešnímu verši předchází, vyplývá, že Bůh chce, abychom mu věnovali více pozornosti než věcem tohoto světa. V opačném případě na nás pohlíží jako na nevěrnou manželku, která má se světem nezákonný milostný poměr a porušuje svůj manželský slib (viz Jakub 4,4). Abychom mu mohli zůstat věrní, musí Bůh někdy z našeho života odstranit věci, o nichž ví, že nás od něho vzdalují.

Pokud dovolíme, aby se mezi Boha a nás dostala práce, můžeme o práci přijít. Když nás od Boha vzdalují peníze, možná se budeme muset naučit, že je pro nás lepší mít méně peněz, než být daleko od Boha. Jestli se do cesty našemu vztahu s nebeským Otcem postaví úspěch, můžeme být místo povýšení degradováni. Pokud v našem životě zaujmou první místo před Bohem naši přátelé, může se stát, že některé z nich ztratíme.

Mnozí lidé si neuvědomují, že nikdy nedostanou to, co chtějí, protože nemají Boha na prvním místě. Bůh tě žárlivě miluje a chce, abys ho měl na prvním místě v životě. Nic jiného nebude stačit.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Požádej Boha, aby odstranil vše, co ve tvém životě zaujímá místo, které patří jen jemu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon