Závdavek dědictví

Závdavek dědictví

…v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým, jenž je závdavkem našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví k chvále jeho slávy. (Efezským 1,13–14)

Duch svatý je závdavkem dobrých věcí, které mají nastat. Ve chvílích, kdy se cítím skutečně naplněna Duchem svatým, si často říkám: To je tak dobré, že si vůbec nedokážu představit, jak úžasná bude Boží sláva ve vší své plnosti! Jestliže nyní prožíváme jen deset procent (tolik obvykle činí záloha) z toho, co nám v rámci našeho dědictví skutečně patří, představ si, jaké to bude, až skutečně uvidíme Boha tváří v tvář a budeme žít bez slz, bolesti a smrti. Taková myšlenka mě jednoduše nepřestává fascinovat.

V listu Efezským 1,13–14 Pavel říká, že jsme byli zapečetěni Duchem svatým, který je závdavkem našeho dědictví, a zaručuje, že budeme bezpečně zachováni před veškerou zkázou až do posledního dne, kdy budeme vykoupeni od hříchu a všech jeho následků. Pomysli na ten zázrak: Duch svatý, jenž je v nás, nás ochraňuje až do okamžiku posledního odpočinku, který nebude v hrobě, ale v nebi, v Boží přítomnosti.

Duch svatý pro nás už nyní dělá úžasné věci. Mluví k nám, vede nás, pomáhá nám, učí nás, radí nám, zmocňuje nás k naplňování vzrušujících Božích plánů pro náš život, a dělá ještě mnohem víc. Ale ať jsou naše zkušenosti s ním během pozemského života jakkoli úžasné, jsou pouhou předzvěstí toho, na co se můžeme těšit. Nyní máme jen závdavek; čeká nás mnohem víc!


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Můžeš s jistotou vědět, že tvé dědictví zahrnuje také závdavek.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon