Žij v přítomnosti

Žij v přítomnosti

Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobni, protože ho uvidíme takového, jaký je. (1. Janova 3,2)

Rozhodnutí, která dnes činíme, ovlivňují, zda si daný okamžik života užijeme, nebo ho promarníme obavami. Někdy se tolik staráme o zítřek, že promeškáme dnešek. Je moudré soustředit se na to, co Bůh chce, abychom dělali teď.

Je důležité pochopit, že Bůh chce, abychom se naučili žít v přítomnosti. Jeho slovo říká: „… hle, nyní je den záchrany.“ (2. Korintským 6,2) A v listu Židům je napsáno: „Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce.“ (Židům 4,7)

Pokud se rozhodneme žít v přítomnosti, budeme přinášet víc ovoce pro Boží království a náš život bude šťastnější. Často upínáme mysl k minulosti nebo budoucnosti. Když se ale nevěnujeme plně tomu, co právě děláme, stáváme se náchylnými k obavám a úzkosti. Pokud však budeme žít v přítomnosti, Pán tu bude s námi. Bez ohledu na to, jaké situace nám život připraví, budeme vědět, že dnešek je součástí jeho plánu, a pokud mu budeme důvěřovat, on nás tímto dnem provede.


Čas, který máš dnes, je cenný. Nepromarni dnešní den starostmi o zítřek.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon